Unión de Repúblicanos de Euskadi
Euskadiko Errepublikaren Batasuna

Gure ideiak

  • Oinordekoa Espainian diktadura frankistako eta duintasunaren errekuperazioagatik inposatutako gaurko sistema politikoarekin eta memoria historikoarekin erabateko haustura.

 

  • Euskadiko Errepublikano Bat-Egitea - Euskadiko Errepublikaren Batasuna gizonetako eta emakumeetako borondatezko batasuna alderdi politikoan izanda, gizartearen transformazioa proposatzen dute, sistema kapitalistaren gainditzean eta oinarrizko eskubideak bermatzen dituen eta desberdintasunak ezaba ditzan sistemako eta gaur egun agintzen duten bidegabekeria sozialetako eraikuntzan. Nahi dugun errepublikaren modelo ekonomikoak sektore estrategikoak publiko eta erabat herri guztirako eskuragarriak izan daitezela bermatuko du. Defentsa eta zerbitzu publikoen, herriaren zerbitzura banku bateko sorreraren eta espekulaziorako zigorraren hobekuntza.

 

  • Horregatik, jada aurreko puntuan seinalatutako printzipioez, URE-EEBak deklaratzen du munduko herrien artean eta askatasuneko nazioarteko lankidetzara bere bake asmoa, berdina eta senidetasuna baita ere autodeterminaziorako bere eskubidea. Horregatik, URE-EEBa deklaratzen da inperialismoaren etsaia, ustiapeneko eta zapalkuntzako bere tresna guztietako eta, bereziki, beraren parte diren eraso gerretara.

 

  • Errepublika baten sorrera aniztasuna oinarritzen duen bezala izan dezala herri iberiar desberdinak, autodeterminaziorako eskubideak, hizkuntzak eta osatzen duten identitateak, ondasuneko eta kultura-aniztasuneko balio komunetan aitortzeaz eta egiteaz gain eraginkorra eraikitzen dituenak. URE-EEBak aitortzen ditu ingurumenarekiko bere konpromisoa eta etorkizuneko belaunaldiek emantzipatutako humanitatearen bizitza posiblea den planeta bizitzeko egokia duten naturaren babesa.

 

  • Herriaren parte-hartze kolektibo eta zuzenekoaren beharra, bere etorkizunean elkarrekin bizi den markoa den ingurunekoa eraikitzen duena bera izateko moduan. Bere proposamenarekiko koherentzian, URE-EEBak proiektua bultzatzen du gizarteko genero-berdintasunagatik. Proposatzea nahasten duela ordezko, mobilizatzea eta altxatze-prozesuak errazteko eremu sozial guztietan eta emakumeen parte-hartze osoan bizitza sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalean parte hartzea.

 

  • Egoitza Santuarekiko 1979ko Espainiako Egoeraren|Estatuaren Akordioen indargabetzeagatik, 1953tako eta 1980ko Erlijio-Askatasuneko Legeko Konkordatuaren. Sineste guztietarako maila berean kokatzen duen Kontzientzia-Askatasuneko Lege bategatik eta uste osoengatik, jatorri erlijiosoa izan daitezen edo ez, aitor dezala eta independentzia eta botere politikoaren lehentasuna errespeta ditzan eta publiko eta guztiko, zeinetarako estatu laiko baten eraikuntza beharrezkoa den, beraz.